Robin Morero

Show menu

Summering

Kontakt

Ladda ned PDF Ladda ned vCard
Detaljer
Födelseår
1980
Placering:
Göteborg
Språk:
Svenska, Engelska

Färdigheter

Systemarkitektur

| EDA | SOA | WOA | Kravanalys | Security by Design

Systemutveckling

Full stack development | Scrum | TDD

Programmeringsspråk

C/C++ | PHP | Javascript | Java | Erlang | Elixir | Shell script (bash) | Perl

Webbutveckling

HTML5 | CSS3 | Javascript | Media Queries | jQuery | Responsiv Design | WebRTC

Dokumentdatabaser

Riak | Genomu | Redis | MongoDB

Relationsdatabaser

MySQL | PostgreSQL | Oracle DB | SQLite

Systemintegration

Webservices | REST | SOAP | XMLRPC | JSONRPC | Messaging | JMS

Säkerhet

| | | | Sårbarhetsanalys

Optimering

Prestandaanalys och förbättringar

OSS/BSS

Oracle BRM | Anpassade lösningar

CMS

Drupal | Wordpress | Joomla | MODX | Anpassade lösningar

E-handel

Magento | OpenCart | Integration av betalningslösningar | Anpassade lösningar

Operativsystem

Linux

Webservrar

Nginx | Apache | G-WAN

Applikationsservrar

jBoss / Wildfly

Webbplattformar

ChicagoBoss | Node.js | Dynamo

Build tools

Rebar | Mix | Maven | DPKG

Versionskontroll

Git | Mercurial | Subversion | CVS

Cache-lösningar (applikation)

Memcached | XCache

Cache-lösningar (web)

Varnish

Lastbalanserare

HAProxy

Erfarenhet

Pagero - Senior Developer (2015-)
 • Del av DevSecOps team.
 • Design och utveckling av micro-tjänster i ett private cloud.
 • Design och utveckling av Analytics-tjänster inom Fintech
 • Kontinuerliga förbättringar av agilt arbetssätt, leverans-hastighet, precision, kvalitet och rekryteringsprocesser.
 • Uppsättning och av ett redundant ELK cluster.
 • Initiering av utvecklar-nätverket Gothenburg Tech Radar.
TeliaSonera - Senior IPTV Developer (2012-)
 • Leveranser av ny funktionalitet och förbättringar i TeliaSoneras IPTV middleware plattform.
 • Paketering och konfiguration av utvecklingsmiljöer.
 • Analys av kritiska databas-incidenter; presentation av kort- och lång-siktiga åtgärder.
 • Tog initiativ till, och producerade business case för hårdvaruuppgraderingar.
Textalk - Systemutvecklare (2008-2012)
 • Framtagning av lösningsförslag och arkitekturdokumentation för nya projekt och produktuppdateringar.
 • Samling och dokumentering av funktionella krav.
 • Tidsestimering, framtagning av offerter och projektplaner.
 • Konfigurering av utvecklingsmiljöer, leverans av programkod, och datamigreringar.
 • Planering och exekvering av enhets- och integrations-tester.
 • Optimering och refaktorering av befintlig kod.
 • Kontinuerlig buggrättninga och nyutveckling i befintliga produkter.
 • Kontinuerliga leveranser av projekt, nya produkter och open source-lösningar till externa kunder.
Logica - Telecom/Billing Consultant (2007-2008)

Technical lead, TeliaSonera

 • Teknisk projektledare för delprojekt.
 • Kravanalys och kravförädling.
 • Lösningsförslag. och arkitekturdokument.
 • Tidsestimering och projektplanering.
 • Framtagning av underlag för offerter och resursplanering.
 • Nyutveckling, buggrättning och datamigrering.
 • Planering och framtagning av enhetstester; support för integrationstest och acceptanstest.
 • Teknisk rådgivare åt uppdragsgivaren.
ITPS - Telecom/Billing Consultant (2005-2007)

System Developer, TeliaSonera

 • Kravanalys och kravförädling
 • Lösningsförslag och arkitekturdokument
 • Tidsestimering, och skrivning av underlag för offerter och resursplanering.
 • Nyutveckling, buggrättning och datamigrering
 • Planering och framtagning av enhetstester; support för integrationstest och acceptanstest.
 • Teknisk rådgivare åt uppdragsgivaren.
TeliaSonera (2002-2005)

Verksamhetsstöd, Customer operations

 • Analys och optimering av arbetssätt för kundfront.
 • Analys av projekt, affärslogik och kampanjer med påverkan på kundfront.
 • Kravställning på förbättringar i processer och IT-system.
 • Kontinuerliga förbättringar av rutiner och arbetssätt
 • Koordinator och informationsansvarig för samtliga användarstöd inom Telias kundtjänst.
 • Granskning av internt informationsflöde och utbildningsmaterial

Subject matter expert (projekt) 2004-2005

 • Ensam kravställare vid uppgradering av Telias OSS/BSS och CRM system
 • Framtagning av testfall för integration- och acceptanstest.
 • Rådgivare i detaljfrågor under arkitektur och utvecklingsfaserna.
 • Rådgivare i detaljfrågor under integrations- och systemtest.t.

Systemstöd, Customer operations 2003-2004

 • Analys och åtgärdsföslag vid systembrister som påverkar kundfront.
 • Lösningsförslag för systemförbättrningar.

Användarstöd, Customer operations

 • Stöd åt kundfront i komplexa ärenden
 • Analys av processer och förbättringsförslag.

Kundtjänstsäljare

 • Besvarade inkommande samtal till kundtjänst, med fokus på sälj
Manpower (2000-2002)
 • Lagerarbete, truckförare, datainmatning, kundtjänstsäljare
Romo Plåt (1999-2000)
 • Plåtslagare
Xencor Technologies, Canada (1998-1999)
 • Konfigurering av linux-miljöer. DNS-konfigurering, Webbutveckling.